Dietetyk Praca

Gabinet pod znaną marką

 
Analiza stanu zdrowia

Tej sekcji na istniejącej platformie informatycznej oczywiście nie mogło zabraknąć. Jak wiadomo wiele osób boryka się nie tylko z kłopotami wagowymi, ale także z szeregiem problemów zdrowotnych. Nic, więc dziwnego, że informacje o stanie zdrowia muszą być dokładnie przez system przeanalizowane, aby mógł on stworzyć bezpieczny i optymalny plan terapeutyczny.

Dietetycy sieci DD i FD przywiązują ogromną wagę do wszelkich odchyleń w stanie zdrowia, stąd pojawiła się konieczność odpowiedniego przygotowania systemu także pod rozwiązywanie różnych problemów chorobowych.

 

Obecny system uwzględnia w tej sekcji dwa zasadnicze podrozdziały:

Dział żywienia w jednostkach chorobowych

W tym dziale znaleźć możemy szczegółowe opracowania i wytyczne dla kilkudziesięciu jednostek chorobowych. System sam opracuje wszystkie opisy, zalecenia i wytyczne, a nawet ustali dietę. Jeżeli pojawi się zsumowanie kilku jednostek chorobowych, to również z takim problemem potrafi sobie poradzić samodzielnie. Bez względu czy klient ma zaparcia, podwyższony cholesterol, złożone alergie pokarmowe czy chorobę nowotworową, może liczyć, że uzyskane informacje przez dietetyka w poradniach DD lub FD będą podane w sposób rzetelny.

Dział badań laboratoryjnych

Ten dział systemu informatycznego umożliwia przeprowadzenie specjalistycznego wywiadu zdrowotnego, niezbędnego dla ustalenia właściwych badań laboratoryjnych. Wywiad obejmuje kilkadziesiąt różnych pytań, dzięki którym system w sposób natychmiastowy ustala jakie badania klient powinien wykonać w laboratorium. Jednocześnie poda przyczynę zlecenia danego badania, a także jego cel. Z kolei jeżeli klient dostarczy wyniki, system umożliwi ich natychmiastową interpretację, opisując wszystkie zależności i nieprawidłowości. To jedna z niezwykle istotnych i przydatnych funkcji systemu Profi Diet, szczególnie chętnie wykorzystywana przez dietetyków.

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl