Dietetyk Praca

Blog

Raport rynku pracy w zawodzie dietetyka 2022
29 sierpnia, 2022

Raport rynku pracy w zawodzie dietetyka 2022

Większość absolwentów dietetyki przed podjęciem swoich studiów miała w głowie wiele marzeń, planów i oczekiwań wobec swojej przyszłości zawodowej. Ostatnie lata dawały z całą pewnością sporo nadziei, że dietetyk to prawdziwy zawód przyszłości. Ludzie są bowiem coraz bardziej świadomi jak wielki wpływ na ich zdrowie ma właściwe odżywianie. Coraz więcej osób także choruje, a dieta jest często kluczowym a niekiedy jedynym lekarstwem. Ponadto XXI wiek to kult ciała, sprawności i młodości. Więc w tak rysującej się rzeczywistości dietetyk nie powinien na brak pracy. A jak jest naprawdę?

Liczba osób szukających zatrudnienia po dietetyce jest liczona w tysiącach, co oznacza, że na tym rynku pracy wcale nie jest łatwo. Sytuacja ta nie zmienia się od lat. W państwowej służbie zdrowia etatów dietetycznych jest jak na lekarstwo a prywatni dietetycy nie zamierzają zatrudniać i szkolić sobie przyszłej konkurencji. Zresztą większość z nich w obliczu ogromnego nasycenia rynku gabinetami dietetycznymi sama często ledwo wiąże koniec z końcem. Często jedyną drogą pozostania w zawodzie jest uruchomienie własnego gabinetu dietetycznego. Ale i tutaj dietetycy mają wiele obaw. 

Kto szuka pracy w zawodzie dietetyka?

W celu dokładnej oceny sytuacji zawodowej dietetyków przeanalizowaliśmy 100 ostatnich CV nadesłanych do działu rekrutacyjnego naszego portalu. Jak wynika z analizy otrzymanych aplikacji, 75% dietetyków szukających pracy w zawodzie to osoby między 22-24 rokiem życia, czyli takie które ukończyły studia lub są na ich finiszu. Jedynie 21% to osoby między 26 a 28 rokiem życia i tylko 4% osoby powyżej 30 roku życia. To pokazuje, że w tym zawodzie, pracy przede wszystkim szukają młodzi dietetycy. Prawdopodobnie starsi dietetycy, w inny sposób utorowali już swoją przyszłość zawodową, stąd ilość aplikacji ze strony takich osób jest zdecydowanie mniejsza. 

Dietetycy bez praktyki

Ogromna część absolwentów dietetyki nie posiada żadnego doświadczenia praktycznego w zawodzie. Nie jest to jednak podyktowane tym, że nie chcieli go zdobyć, lecz tym, że nie mieli gdzie. Tylko 4% dietetyków wskazało, że nie szukało jeszcze możliwości zdobycia wiedzy praktycznej. Aż 83% aplikantów deklaruje, że nie ma żadnego doświadczenia w zawodzie. Jedynie 13% mówi o niewielkim przygotowaniu (praktyki studenckie, prace dorywcze, próby własnej działalności), a tylko 4% miało większą styczność z praktyką. Taka sytuacja z pewnością nie umacnia dietetyków na rynku pracy. 

Oczekiwania finansowe dietetyków

Brak możliwości znalezienia pracy w zawodzie dietetyka powoduje, że wiele osób szuka pracy gdzie indziej. Ale i tutaj rynek nie jest łatwy. Jedynie 21% osób szukających pracy w innym zawodzie zdobyło gdzieś pracę etatową. Co czwarty dietetyk pracuje na umowę zlecenie a 50% jest zarejestrowanych jako bezrobotni. Większość dietetyków nie chcąc utracić kontaktu z wyuczonym zawodem jest w stanie przyjąć niemal każdą pracę, byle móc zdobyć cenną praktykę. Aż 48% dietetyków zadowoliłoby się pracą na ¼  etatu, 44% na ½  a tylko 8% jest zdeterminowana znaleźć pracę jedynie na cały etat. Również oczekiwania finansowe dietetyków nie są wygórowane. Średnie wynagrodzenie na rękę za jakie są skłonni pracować dietetycy wynosi obecnie 2430zł. 

Szukanie szans na swoim

Coraz więcej osób nie mogąc znaleźć pracy w swoim zawodzie lub mogąc liczyć tylko na dość niskie zarobki, coraz częściej zastanawia się czy nie otworzyć własnego gabinetu. Na taki krok decyduje się ostatecznie co czwarty dietetyk. Jedni robią to samodzielnie, inni próbują tutaj rozwinąć skrzydła np. w systemach franczyzowych.  

Samodzielne otwieranie gabinetu to w dzisiejszych czasach zadanie wyjątkowo trudne. Jeżeli ponad 80% osób nie ma żadnego doświadczenia praktycznego, to trudno aby byli w stanie sobie samodzielnie poradzić nie tylko w dietetyce, ale także w biznesie, marketingu, reklamie, zdołali ogarnąć wszystkie problemy księgowe i prawne i jednocześnie zdobywali tłumy klientów. Nic więc dziwnego, że obecnie na blisko 100 samodzielnie otwartych gabinetów po roku utrzymuje się 1-2. 

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy gabinet uruchamiany jest pod rozpoznawalną już marką. Tutaj ryzyko niepowodzenia inwestycji jest jedynie na poziomie 3-5%. To przede wszystkim wynik tego, że dietetyk nie musi mieć większego doświadczenia by zaistnieć w zawodzie. Może też liczyć na bieżące wsparcie w rozmaitych problemach, których w takiej działalności jest cały ogrom (marketing, reklama, wsparcie praktyczne, inne). Średnie zarobki dietetyków działających w systemach franczyzowych o dużym doświadczeniu kształtują się obecnie na poziomie 8040zł. WIĘCEJ

Spora lista obaw

Mimo, że odpowiednie uruchomienie własnego gabinetu może być bardzo dobrym rozwiązaniem, to jednak na ten krok nie decyduje się zbyt duża liczba dietetyków. Wstępnie, jedynie 24% osób jest skłonnych podjąć takie wyzwanie. Reszta ma sporo wątpliwości i obaw. Jak się okazuje kluczową przeszkodą jest brak pewności i wiary w siebie. Aż 50% dietetyków nie wierzy, że mogłoby się to udać. 17% osób deklaruje, że strach ten działa całkowicie paraliżująco. Aż 50% wymienia także brak funduszy na otwarcie własnego biznesu. Większość  osób nie jest jednak świadomych, że otwarcie gabinetu nie musi być kosztowne. Spora część dietetyków obawia się także tego, że nie utrzyma swojej firmy. Takie obawy zgłosiło aż 38% osób. Wśród pozostałych argumentów jakie podają dietetycy to: brak chęci brania na siebie odpowiedzialności (13%) oraz obawy przed nowymi wyzwaniami (17%). A 13% dietetyków woli pracować na etacie ponieważ chce mieć więcej wolnego czasu.

Co przyniesie przyszłość?

Znalezienie pracy w zawodzie dietetyka nigdy nie było łatwe. Najbliższe czasy z pewnością nic w tym zakresie nie zmienią. W obliczu narastającego kryzysu gospodarczego znalezienie pracy będzie stawać się zadaniem coraz trudniejszym. Dietetycy, którzy nie będą mogli znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie mogą jeszcze spróbować sił samodzielnie, otwierając własny gabinet. Ważne jednak, aby taka decyzja była przygotowana w sposób właściwy i poprzedzona dokładną analizą wszystkich potencjalnych możliwości. 

Kategoria: Artykuł
Twój komentarz

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl