Dietetyk Praca

Blog

Bezpieczeństwo prawne strony internetowej
17 lipca, 2019

Bezpieczeństwo prawne strony internetowej

Obok spraw związanych z ochroną danych osobowych w gabinecie dietetycznym, dietetyk powinien również zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo prawne swojej stronie internetowej.

Analiza wielu stron internetowych wykazuje, że większość z nich nie spełnia wymogów RODO w szczególności zasady ograniczenia celów oraz zasady minimalizacji danych. Mimo że, błędy wynikają najczęściej z niewiedzy Administratorów to narażają ich na różne konsekwencje prawne i kary. Warto zwracać uwagę, by każda strona internetowa zawierała prawidłowo przygotowany, indywidualny Regulamin, Politykę Prywatności czy Politykę plików cookies.

Na stronie internetowej Dietetyk-Administrator zobowiązany jest poinformować Użytkowników w sposób jasny i zrozumiały o swoich danych identyfikujących, w szczególności: nazwie i adresie siedziby przedsiębiorstwa, organie który zarejestrował działalność Administratora oraz numerze wpisu, adresie e-mail oraz numerze telefonu.   Dokumenty powinny zostać umieszczone na stronie internetowej czytelną czcionką (barwa i rozmiar powinny  umożliwiać swobodne odczytanie dokumentów).  Treść dokumentów powinna znajdować się na oddzielnych podstronach dla każdego dokumentu z osobna.  Użytkownik powinien mieć możliwość skopiowania dokumentu poprzez zaznaczenie jego treści (Ctrl+A) oraz skopiowanie (Ctrl + C).  Użytkownik powinien mieć również możliwość wydrukowania dokumentów z poziomu przeglądarki internetowej. 

Jeżeli dietetyk zbiera na swojej stronie poprzez odpowiednie formularze dane osobowe użytkowników (maile, numery telefonów, itp.) zobowiązany jest umieszczać odpowiednie klauzule i zgody wynikające również z krajowych przepisów o Prawie telekomunikacyjnym. Użytkownik po ich przeczytaniu i akceptacji warunków Polityki Prywatności musi mieć swobodę w złożeniu oświadczenia woli klientów o zgodzie na przetwarzanie ich danych. Przy klauzuli powinno znajdować się pole, które użytkownik powinien odznaczyć jako potwierdzenie akceptacji klauzuli. Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest, aby użytkownik mógł wysłać formularz bez odznaczenia klauzuli obowiązkowej.  Nazwa poszczególnych dokumentów zawarta w klauzulach powinna być aktywnym linkiem kierującym Użytkownika bezpośrednio do podstrony, której dokument dotyczy – Regulaminu lub Polityki prywatności.   

Kategoria: Artykuł
Twój komentarz

Copyrights ©2019: DietetykPraca.pl