Dietetyk Praca

Blog

Dotacje z Urzędu Pracy dla dietetyków
04 listopada, 2019

Dotacje z Urzędu Pracy dla dietetyków

Dla wielu początkujących dietetyków dofinansowanie jest niezbędne do założenia własnego gabinetu. Jakie warunki należy spełnić, aby mieć szansę na uzyskanie wsparcia finansowego z Urzędu Pracy i na jakich zasadach można otrzymać dotację?

Status osoby bezrobotnej

Pierwszym i koniecznym warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej, a więc zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy. W zależności od Urzędu, status osoby bezrobotnej może być wymagany przez okres od kilku dni do nawet kilku miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli pracujesz, ale niedługo planujesz założyć własny gabinet dietetyczny, może okazać się, że konieczne będzie zrezygnowanie z obecnego zatrudnienia. W celu uzyskania informacji na temat terminów naboru wniosków o dotację, najlepiej skontaktuj się z Urzędem Pracy w najbliższym mieście. 

Inne wymagania

Prośba o dotację może zostać przedstawiona tylko w jednym Urzędzie Pracy, a w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie można prowadzić firmy ani posiadać zawieszonej działalności gospodarczej. Na wsparcie nie ma co liczyć w przypadku otrzymania wcześniej bezzwrotnych środków finansowych z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych. Dofinansowania na pewno nie uzyska również osoba, która w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku była skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Warto pamiętać, że dotacja nie może być przyznana bezrobotnemu, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówił przyjęcia zaproponowanej przez Urząd pracy lub nie podjął albo przerwał z własnej winy szkolenie lub staż, na które został skierowany z Urzędu. Jeśli oferta tego typu formy aktywizacji zawodowej pojawi się już po złożeniu wniosku, Wnioskodawca również nie może odmówić  jej przyjęcia.

Po uzyskaniu dofinansowania

Starając się o dotację z Urzędu Pracy, wnioskodawca zobowiązuje się do terminowego rozliczenia z wydatkowania otrzymanych środków finansowych. Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych przez Wnioskodawcę musi nastąpić najczęściej w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Całą otrzymaną kwotę należy zwrócić Urzędowi w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem lub nie spełnienia zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Aby nie stracić dotacji, w ciągu pierwszego roku prowadzenia własnej działalności  gospodarczej nie można jej zawiesić, ani podjąć innego zatrudnienia. 

Kategoria: Artykuł
Twój komentarz

Copyrights ©2022: DietetykPraca.pl