Dietetyk Praca

Blog

Czy warto iść na studia magisterskie?
12 września, 2017

Czy warto iść na studia magisterskie?

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku dietetyka, wiele osób zastanawia się, która opcja będzie dla nich lepsza: pozostanie na uczelni przez kolejne dwa lata czy może wejście na rynek pracy już po trzech latach nauki. Co daje dyplom magistra dietetyki? Czy kolejnych kilka semestrów nauki jest warte poświęconego czasu?

Czy tytuł zawodowy magistra jest potrzebny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, dietetykiem w placówkach publicznej służby zdrowia może być zarówno osoba, która ukończyła studia I, jak i II stopnia na kierunku dietetyka. W ogłoszeniach o pracy w zawodzie dietetyka rzadko znajdują się wymagania dotyczące posiadania w CV dyplomu magistra. Studia magisterskie nie są również konieczne do otworzenia gabinetu dietetycznego – czy to własnego, czy na zasadach franczyzy. Sytuacją, w której ukończenie studiów II stopnia jest absolutnie niezbędne jest natomiast chęć kontynuowania nauki na studiach III stopnia i pozostania na uczelni w charakterze wykładowcy.

Program studiów w teorii i w praktyce

Studia magisterskie na kierunku dietetyka są skoncentrowane przede wszystkim na dietetyce klinicznej. Ich celem jest przygotowanie studentów do pracy z pacjentem w szpitalu oraz w lecznictwie otwartym. Duży nacisk kładziony jest również na naukę umiejętności współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego, zwłaszcza z lekarzami. Studia magisterskie trwają cztery semestry, w trakcie których konieczne jest odbycie kilkuset godzin praktyk zawodowych. Ze względu na sporą liczbę godzin dydaktycznych, zajęcia często odbywają się w rożnych godzinach przez pięć dni w tygodniu. Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest napisanie i obrona pracy magisterskiej na wybrany temat. 

W praktyce duża liczba studentów studiów II stopnia ma poczucie, że część informacji na studiach magisterskich powtarza się. Wynika to jednak głównie z wymogów prawnych i nie jest zależne od danej uczelni. Przed wyborem szkoły wyższej oferującej studia magisterskie na kierunku dietetyka, zawsze warto poznać opinie jej absolwentów i sprawdzić, czy większość z nich była zadowolona z dokonanego wyboru. Do głównych kryteriów wyboru powinny należeć: prowadzenie zajęć przez praktykujących dietetyków, spora liczba godzin dydaktycznych przy łóżku pacjenta oraz możliwość samodzielnego przeprowadzania edukacji żywieniowej np. w szkołach i przedszkolach. 

Czy warto?

Mogłoby się wydawać, że studia II stopnia na kierunku dietetyka dla osób niewiążących swojej przyszłości z uczelnią są stratą czasu oraz że to samo, co magister, może robić również osoba z dyplomem licencjata lub inżyniera. Biorąc pod uwagę aspekty prawne, jest to zdecydowanie prawda. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że chociaż osoba, która ukończyła jedynie studia I stopnia, również będzie mogła być bardzo dobrym dietetykiem, studia magisterskie pomagają w rozwinięciu nieco innych umiejętności niż studia licencjackie i stwarzają okazję do nabrania doświadczenia koniecznego do pracy w tym zawodzie.

 

Kategoria: Wydarzenia
Twój komentarz

Copyrights ©2022: DietetykPraca.pl