Dietetyk Praca

Blog

Dotacje ze wsparciem pomostowym
24 sierpnia, 2017

Dotacje ze wsparciem pomostowym

O dotacjach na założenie własnego gabinetu dietetycznego było już na blogu sporo. Autorzy słusznie podkreślali, że największym problemem nie jest uzyskanie samego dofinansowania, ale utrzymanie gabinetu, kiedy comiesięczne koszty prowadzenia działalności mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Rzeczywiście, dofinansowanie z Urzędu Pracy umożliwia jedynie zakup sprzętu lub towaru na sprzedaż, nie wspiera jednak bieżącej działalności początkującego przedsiębiorcy.

Tymczasem dostępne są inne formy bezzwrotnego wsparcia, o których nie wszyscy wiedzą: dotacje na wydatki inwestycyjne z tzw. wsparciem pomostowym, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącej działalności, takich jak zobowiązania prawno-podatkowe (ZUS, podatek), czynsz, opłaty księgowe, media itp. Mowa tu o dotacjach z Unii Europejskiej, gdzie dysponentami środków są prywatne przedsiębiorstwa. 

Jak to działa?

Aby starać się o środki unijne, należy przystąpić do projektu. Pierwszym etapem jest zgłoszenie się do organizatora i wypełnienie kwestionariusza. Pamiętać jednak należy, że nie każdy może zostać beneficjentem wsparcia. Czasem trzeba spełniać określone wymagania, aby móc w ogóle przystąpić do projektu. Tym warunkiem może być np. zamieszkanie na terenie konkretnej gminy, odpowiednia płeć lub status społeczny. Elementem łączącym wszystkie te projekty jest brak zatrudnienia, przy czym nie trzeba tu być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Wypełnienie formularza to dopiero początek drogi. Jeśli pomyślnie przejdzie się przez proces rekrutacji, przed nami kilka miesięcy starań o dotację. Projekty różnią się między sobą, jednak niektóre etapy są podobne. Mogą więc obejmować spotkanie z doradcą zawodowym, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości czy konsultacje z doradcą biznesowym. Kolejny etap to przygotowanie i złożenie biznesplanu, który przekazywany jest do oceny komisji. Osoby, których biznesplan zostanie oceniony pozytywnie, zakładają działalność gospodarczą, podpisują umowę o dofinansowanie i otrzymują wsparcie na zakupy inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe. W niektórych projektach wsparcie pomostowe może obejmować także szkolenia z wybranego zakresu. Wsparcie inwestycyjne przekazywane jest jednorazowo na wskazany rachunek bankowy, wsparcie pomostowe - w kilku comiesięcznych transzach. 

Dodatkową przewagą tej formy dofinansowania nad wsparciem z Urzędu Pracy jest szeroki pakiet szkoleń i doradztwa. Ponadto jeśli już założymy działalność gospodarczą, możemy także podjąć pracę w oparciu o umowę, co nie jest możliwe w przypadku wsparcia z Urzędu Pracy. Działalność trzeba utrzymać przez co najmniej rok, nie wolno także w terminie wskazanym w umowie zbyć zakupionego sprzętu.Oczywiście są też minusy takiego dofinansowania – należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces dotarcia do upragnionej dotacji trwa kilka miesięcy, poza tym trzeba uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia wskazanych przez organizatora. Jednak wsparcie pomostowe, które można przeznaczyć na bieżące wydatki, stanowi o przewadze takich projektów nad dofinansowaniem z Urzędu Pracy.

Gdzie szukać informacji?

Najlepszym źródłem jest strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Na stronie wchodzimy w zakładkę „znajdź dofinansowanie”, a następnie wybieramy opcję „osoba fizyczna”. Dzięki filtrom dostępnym na stronie możemy wyszukać odpowiednie projekty realizowane na terenie interesującego nas województwa. Dzięki dokładnym opisom można zweryfikować już na wstępie, czy kwalifikujemy się do dofinansowania, czy też nie. A potem wystarczy skontaktować się z organizatorem projektu i przystąpić do starań o środki. 

 

Kategoria: Wydarzenia
Twój komentarz

Copyrights ©2023: DietetykPraca.pl