Dietetyk Praca

Blog

Ubezpiecznie OC dietetyka
10 lipca, 2017

Ubezpiecznie OC dietetyka

Wybierając zawód dietetyka, kierujemy się chęcią niesienia pomocy innym. Niestety, zawód ten wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ poprzez swoje decyzje ingerujemy w zdrowie ludzkie. Może się zdarzyć, że popełnimy błąd lub pacjent stwierdzi, że swoją działalnością naraziliśmy jego zdrowie, a może życie, na szwank. Pół biedy, jeśli skończy się na pretensjach, ale co zrobić, jeśli pacjent zechce uzyskać od nas odszkodowanie i pozwie do sądu? Ustrzec się przed taką sytuacją nie możemy, ale jesteśmy w stanie złagodzić skutki niekorzystnego dla nas orzeczenia sądu.

Warto się zabezpieczyć

Rozwiązaniem jest wykupienie polisy OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także ubezpieczenie OC dla osób fizycznych.

Niektóre zawody są zobligowane do wykupienia obowiązkowej polisy, której brak może skutkować utratą licencji, są to m.in. doradcy podatkowi, brokerzy ubezpieczeniowi, rzecznicy patentowi czy notariusze. Lista tych zawodów jest dosyć długa, lecz póki co nie ma na niej dietetyków. Dlatego w myśl przysłowia „lepiej dmuchać na zimne” warto wykupić ubezpieczenie dobrowolne. Warto tu wspomnieć, że obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlegają także podmioty lecznicze – nie tylko instytucje, ale także praktykujący lekarze i pielęgniarki.

Co to daje?

Ubezpieczenie OC zabezpiecza nas na wypadek konieczności wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. W przypadku posiadania polisy koszty związane z popełnionym przez nas błędem wypłaci ubezpieczyciel. Polisa OC to wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie. Składka zależy od oceny ryzyka, a o jej wysokości mogą decydować takie czynniki, jak rodzaj i zasięg prowadzonej działalności czy zakres terytorialny udzielanej ochrony. Ważne jest to, czy działamy tylko na terenie kraju, czy także za granicą. O wysokości składki decyduje także czas, na jaki chcemy zawrzeć umowę, oraz wysokość kwoty, na jaką chcemy się ubezpieczyć. Jeśli mamy tzw. historię szkodową, czyli nasza dotychczasowa działalność spowodowała konieczność wypłacenia odszkodowania, składka z pewnością będzie wyższa niż w przypadku braku wyrządzonych szkód. Wykupując polisę, warto poprosić agenta o przedstawienie kilku wariantów ubezpieczenia. Czasem składka wyższa o kilkadziesiąt złotych może gwarantować dwukrotnie wyższą kwotę ubezpieczenia.

Warto dmuchać na zimne

Ktoś powie, że to niepotrzebny wydatek. Jednak pamiętajmy, że nie wszyscy pacjenci są mili i skłonni do pojednania. Wykup polisy nie oznacza także, że od tej pory jesteśmy zwolnieni całkowicie od odpowiedzialności za nasze decyzje. Owszem, polisa OC może złagodzić konsekwencje finansowe popełnionego przez nas błędu, jednak najlepiej nie popełniać błędów wcale, gdyż chodzi tu o zdrowie pacjentów.

Kategoria: Wydarzenia
Twój komentarz

Copyrights ©2021: DietetykPraca.pl