Dietetyk Praca

Blog

Dietetyk w placówce służby zdrowia
26 czerwca, 2017

Dietetyk w placówce służby zdrowia

Wymagania, które musi spełniać osoba chcąca pracować jako dietetyk w placówce publicznej, zostały szczegółowo przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (odnośnik tu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111510896). 

Zgodnie z powyższym dokumentem, dietetykiem w publicznym szpitalu lub poradni może być osoba, która:

  • Ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra,
  • Ukończyła rozpoczęte przed dniem 1 października 2007 roku studia wyższe w specjalności dietetyka, obejmujące minimum 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł magistra,
  • Ukończyła rozpoczęte przed dniem 1 października 2007 roku studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka  i uzyskała tytuł magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,
  • Ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy dietetyk lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk,
  • Ukończyła technikum lub szkołę policealną i uzyskała tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka.

Absolwent kierunku technologia żywności, który rozpoczął studia po terminie określonym w rozporządzeniu, nie może zatem pracować jako dietetyk w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Może on natomiast otworzyć własny gabinet lub być zatrudnionym w gabinecie prywatnym. Warto również zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem, dietetykiem w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą nie może być osoba, która ukończyła jedynie studia podyplomowe na kierunku dietetyka. 

Kategoria: Wydarzenia
Twój komentarz

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl