Dietetyk Praca

Blog

Dietetyka czy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka?
27 października, 2017

Dietetyka czy Technologia Żywności i Żywienie Człowieka?

Dietetyka oraz Technologia żywności i żywienie człowieka to dwa kierunki studiów, które wielu osobom wydają się być do siebie bardzo podobne. Osobie niezorientowanej w temacie może wydawać się nawet, że bez względu na to, który z nich wybierze, jej zajęcia na studiach będą wyglądały tak samo. W praktyce jednak Dietetyka oraz Technologia żywności i żywienie człowieka to dwa odrębne kierunki studiów i niekoniecznie osoba, która odnalazłaby się na pierwszym z nich, mogłaby powiedzieć to samo o drugim.

Typ uczelni

Technologię żywności i żywienie człowieka można studiować w wielu szkołach wyższych. Większość z nich to uczelnie o profilu technicznym, które po 3,5 latach nauki oferują studentom możliwość uzyskania tytułu inżyniera. Dietetykę można studiować zarówno na uczelniach medycznych, jak i przyrodniczych, ale tok studiów stacjonarnych I stopnia trwa zwykle 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata.

Rodzaj zajęć

Chociaż większość studentów kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka może wybrać jako specjalizację dietetykę lub żywienie człowieka, ogólna liczba godzin dydaktycznych poświęconych nauce układania i bilansowania jadłospisów jest niższa, niż w przypadku Dietetyki. Na tego typu studiach zdecydowanie większy nacisk kładziony jest za to na inżynierię maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas produkcji żywności, biotechnologię oraz chemię spożywczą. Duża liczba zajęć na miejsce w pracowniach i laboratoriach. Studenci Technologii żywności i żywienia człowieka nie mają natomiast zwykle możliwości odbywania ćwiczeń przy łóżku pacjenta, a zajęcia  nie są prowadzone przez lekarzy specjalistów.  

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka zatrudniani są przede wszystkim w zakładach produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności, a także w laboratoriach i instytucjach kontrolnych. Osoba, która ukończyła ten kierunek studiów może również otworzyć własny gabinet dietetyczny lub zostać zatrudniona w prywatnej placówce. Pracę w szpitalach i poradniach publicznych mogą podjąć jedynie ci technolodzy żywności, którzy rozpoczęli studia wyższe w specjalności dietetyka przed 1 października 2007 roku.

Podsumowując, studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka przeznaczone są  dla osób zainteresowanych przede wszystkim branżą spożywczą i sposobem wytwarzania oraz obrotu produktami żywnościowymi. Ci, którzy w przyszłości chcieliby skupić się raczej na pracy z pacjentem i uzyskać wiedzę na temat postępowania dietetycznego w różnych jednostkach chorobowych, powinni natomiast wybrać Dietetykę.

 

Kategoria: Wydarzenia
Twój komentarz

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl