Dietetyk Praca

Własny gabinet dietetyczny

 
Umowa franczyzowa

Umowa franczyzowa zawierana jest pomiędzy dwoma niezależnymi prawnie i finansowo podmiotami gospodarczymi: franczyzodawcą oraz franczyzobiorcą.

Franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy odpowiedni zasób wiedzy oraz prawa do wykorzystywania określonych procedur i rozwiązań systemowych w celu prowadzenia firmy specjalizującej się w świadczeniu usług dietetycznych.

 

Franczyzodawca w ramach zawieranej umowy franczyzowej udostępnia franczyzobiorcy zaawansowany i specjalistyczny warsztat pracy, dzieli się zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami oraz przekazuje całkowitą i gotową koncepcję prowadzenia przedsiębiorstwa, która to koncepcja jest stale rozwijana. Franczyzobiorca jest w umowie biorcą pomysłu, który w zamian za otrzymanie gotowego i sprawdzonego modelu biznesowego zobowiązuje się do zachowania wszelkich tajemnic, uiszczania wynikających z umowy franczyzowej zobowiązań finansowych oraz stara się wykorzystać szanse rozwoju, jaką stwarza mu franczyzodawca.

 

Zawarta umowa franczyzowa jest w istocie formą powiązań ekonomicznych między podmiotami gospodarczymi, gdzie podmiot nadrzędny (franczyzodawca) udziela pomocy firmie podporządkowanej (franczyzobiorcy) oraz prawa doprowadzenia działalności na ściśle określonych warunkach (sprecyzowanych w kontrakcie franczyzy).

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl