Dietetyk Praca

Edukacja i szkoły

 
Specjalizacje w dietetyce

W ramach kształcenia zawodowego w zakresie dietetyki można wyodrębnić trzy zasadnicze specjalizacje:

Dietetyka ogólna i kliniczna

Absolwenci dietetyki ogólnej i klinicznej zdobywają odpowiedni zasób wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Uzyskują wiedzę praktyczną w zakresie: oceny stanu odżywienia, planowania jadłospisów dla różnych grup ludności, profilaktyki chorób dietozależnych oraz zasad postępowania dietetycznego w różnych jednostkach chorobowych.

 

Kształcenie obejmuje ponadto szereg dodatkowych zagadnień jak: interakcje leków z pożywieniem, przechowywanie i kontrola jakości produktów żywnościowych, czy zasady prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwenci mogą znaleźć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych, szkolnictwie, względnie realizować się w ramach praktyk prywatnych w gabinecie dietetycznym.

Dietetyka sportowa

Absolwenci dietetyki sportowej uzyskują odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie poradnictwa żywieniowego w treningu sportowym. Zdobywają wiedzę umożliwiającą planowanie jadłospisów i programów wspomagania suplementacyjnego w różnych dyscyplinach sportu, a także w przypadku osób aktywnych fizycznie.

 

Kierunek kształcenia pozwala ponadto uzyskać odpowiedni zasób wiedzy w zakresie zasad prowadzenia odnowy biologicznej oraz poznać techniki żywieniowe ukierunkowane na poprawę określonych cech sprawności sportowej. Studenci dietetyki sportowej posiadają program edukacji rozszerzony m.in. o zagadnienia fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego, metodykę badań wydolnościowych, ortopedię urazową, suplementację.

 

Absolwenci mogą znaleźć pracę w sporcie wysoko kwalifikowanym, klubach fitness, ośrodkach SPA, sanatoriach, itp. Dietetyka sportowa może być doskonałym uzupełnieniem zawodowym w przypadku trenerów personalnych.

Gastronomia i dietetyka

Specjalność skierowana jest do studentów pragnących specjalizować się i poszerzać wiedzę w zakresie żywienia osób w placówkach gastronomicznych .

 

W ramach tego kierunku kształcenia studenci zdobywają szeroki zakres wiedzy w zakresie tehchnologii gastronomicznych, organizacji modelu żywienia w obiektach gastronomicznych, zwyczajów żywieniowych w hotelarstwie i gastronomii, zwyczajów żywieniowych w Polsce i na świecie, poznają produkty kuchni regionalnej i kuchnie świata, a także zdobywają odpowiedni zakres wiedzy w zakresie dietetyki ogólnej i klinicznej.

 

Studenci tego kierunku studiów będą przygotowani do pracy w obiektach hotelowych, ośrodkach SPA, zakładach uzdrowiskowych, szkołach, restauracjach, inne.

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl