Dietetyk Praca

Edukacja i szkoły

 
Rodzaje kształcenia

Osoba, która zamierza zostać dietetykiem powinna ukończyć odpowiedni kierunek kształcenia, który pozwoli zdobyć niezbędny zasób wiedzy i przygotować do praktycznego wykonywania zawodu.

W ramach szkolnictwa wyższego dietetykę można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i zaocznym, w systemie studiów I stopnia z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub studiów II stopnia z uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

 

Osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia mogą uzupełnić swoją edukację w ramach kształcenia podyplomowego którego celem jest wzbogacenie i aktualizacja wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia człowieka. Różnice w wymaganiach formalnych dotyczących przyjmowania kandydatów każda uczelnia określa na ogół indywidualnie.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem usług poradnictwa żywieniowego bardzo często korzystają także z powszechnie dostępnych kursów i szkoleń organizowanych zarówno przez placówki edukacyjne, jak również firmy i osoby prywatne. Kursy i szkolenia mogą mieć zarówno charakter jednodniowy jak również kilkumiesięczny. Mogą być ukierunkowane zarówno na zdobycie podstaw w zakresie dietetyki, jak również zgłębienie ściśle określonych zagadnień. Dobrze prowadzone kursy i szkolenia mogą stanowić cenne uzupełnienie wiedzy, jednak nie dają tytułu oraz pełnego przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania zawodu dietetyka.

Copyrights ©2024: DietetykPraca.pl